Projekt obejmował rozbudowę starego budynku gospodarczego.
Istniejąca parterowa część budynku została zachowana.
Na nią została nałożona prostopadle nowa dwukondygnacyjna bryła.
Dzięki temu dom stał się bardziej atrakcyjny i funkcjonalny.
Szczyt od strony frontowej jest przewieszony nad istniejącą częścią. 
Daje on schronienie przed deszczem i słońcem.
Dodatkowo podkreśla go drewniana ciemna szalówka,
nawiązanie do otaczającej zabudowy.

projekt z 2017 r.